labas

labas
3 lãbas, -à adj. (4) K; N, K.Būg 1. turintis teigiamų bruožų, geras, teisingas: Tasai piršlys, labas žmogus, pačiai nesisakė JV551. Kad tu pažadėsi labamjam bernyčiui, retai atlankysiu, meiliai pakalbėsiu RD25. Jei joje taip neelgsimės, kaip pridera namuose … ir prieg tiemus, teip labiemus svečiamus DP352. Labiáusias žmogus Dglš. Viską reikia priimti: ir labą, ir piktą V.Piet. Nieko labo Vytautas nuo tų žygių nepešė S.Dauk. Apie save negaliu Jūsų Mylistai nei jokio labo parašyti V.Piet. 2. tinkamas, prideramas, vertingas: Laba vieta ten J. Kad ir prastos dovanėlės, laba tavo išmanėlė JD946. Tur savo išmintingas ir labas priežastis S.Dauk. Kas tada liekti labo noro vyrui? LTII74. Šiemet pavasaris labas Pnd. Norint laimingai labus medžius įveisti, reik dar skototies visados būdą ir privalumus medžio dygstančio įsimėklinti S.Dauk. Žiūrėk, maž kur labèsnis, iškepesnis [blynas] Krok.
lãba n.: Kai užnakvos tie sveteliai, bus ir jam nelaba NS486. ^ Vilkui bėgus lab (laba) ir uodega Kv. Šunį ginus, laba ir uodega Vkš. labaĩ adv.: Labai padarei! Še! Tau, lydeka, pamokslas atentyje pelių negaudyti Blv. Bet labiaus yra apynius kimšti į bačkas arba bosus, drobe išmuštus S.Dauk.
3. malonus, mielas: Labas vakaras po naudingai praslinkusios dienos M.Valanč. Teatiduoda už manęs savo jauną dukružėlę, jei ne labu noru, tai prievarta V.Krėv. Aš tijūnui labą žodį, man tijūnas nei žodelio NS157. ^ Kad prašvito saulelė ant lãbo vakaro (tik vakare) Dl. Kiek prašai ant lãbo ryto (iš pat ryto)? Rdm. Tu lãbo ryto ir to nenutylėjai (neišbuvai tylomis) Tvr. Nuo labo ryto pradėjo keiktis Grž. Rytoj vėl nuo labo ryto lig vakarėlio prie šiaudelių rankas kojas miklint reiks . 4. vėlokas: Jau yr lãbs čėsts Grg. Ta buvo labo meto (nebejauna) ir buvo gyvenusi su vyru savo septynerius metus BPI115. 5. SD348 didelis, žymus: Galvokarto nepadaryčia teip lãbai dovanai tavai VoK51. Jiemus labiausias gėrybes buvo inteikęs MT41.
◊ labà dienà; lãbą dĩeną sveikinimasis dieną: Labà dienà! Brš. Labą dieną! Up, Vl, M. lãbą (lãbą diẽną) dúoti (sakýti) sveikinti ką dieną: Lãbą sakau, motinėle, o kur tavo dukružėlė? Čb. Išpuikęs, nei labõs dienõs neduoda Rdm. Boba tau sakys labą dieną, o tu nė žodžio jai neatsakyk Mrj. Aš mergelei labą dieną, man merga labesnę Mrc. Aš tijūnui labą dieną, manei tijūnas koką [= kuoką?] JD659. Aš mergelei labą dieną, ji man nė žodelį BsO291.
lãbos diẽnos sveikinimai, linkėjimai (prašant perduoti): Labų dienų visai Redakcijai K.Būg. Duok jam nuo manęs daug labų̃ dienų̃ KII318. Labų dienų nunešiu . Jūs broliui nedavėt labų̃ dienų̃ parnešti VoL290. Vai duoki duoki močiutei labas dienas JD74. Kokias labas dienas nuo mūsų svečias tad aniems nuneš? LC1884,26. Labas dienas duomi R185, 246.
lãbą nãktį; labõs naktiẽs atsisveikinimas vakare ar naktį: O dabar labą naktį, reik skubėti namo I.Simon. Likit sveiki! – Labõs naktiẽs! Rdm. Labõs naktiẽs, kūmai! Vlkv. Kas vakarykščio sapno ieškotų, tam labą naktį galim užtraukti Mair. lãbą nãktį dúoti (žadė́ti); labõs naktiẽs linkė́ti atsisveikinti vakare ar naktį: Labą naktį tau žadu KlM36. Labą naktį duomi R263. Dabar jums linkiu labos nakties .
lãbas rýtas; lãbą rýtą; R259, 346, B sveikinimasis rytą: Labas rytas, mergužaite, aš tamstos pirmasis D79. Kakaryku, gaideli, labas rytas, mergele JV117. Labs ryts rytelis, ką čia gera veiki? LTR. Užeik po lãbo ryto (pasakęs labą rytą) ir paklausk Skr. Ne kas ryts labas ryts Sln.
lãbą rýtą (labùs rýtus) dúoti (pasakýti, linkė́ti) sveikintis, iš ryto susitikus: Eik, vaikel, ir gražiai pasakyk tetulei lãbą rytą Skp. Kiek jis man davė meilių žodelių – šimtą labų rytelių Mrj. Kai aš nujojau pas jaunosios mergelės, tai aš jai daviau labus rytelius Vlkš. Tas man sakė labą rytą, aš jamjam nei žoduką KlvD103.
lãbas vãkaras; lãbą vãkarą sveikinimasis, linkėjimas gero vakare: Labas vakaras, uošveli! Ar namieje mergužėlė? RD174. Labą vakarą! Kt. Ačiū tamstai už labą vakarą, bet aš niekuomet nedatyriau nei dienos nedoros, nei vakaro nelabo M.Valanč. lãbą vãkarą sakýti (dúoti, parnèšti) sveikinti ką vakare: Tai ji labą vakar sakė LB79. Duokit tėvužėliui labą vakarą JV167. Parnešk mano panaitėlei šimtą labų vakarėlių LMD.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • labas — 1 lãbas sm. sing. (2) NdŽ 1. gerovė, nauda: Visa geriausia, ką sukūrė pažangiausi mūsų šalies žmonės, mes panaudojame liaudies labui sp. Kryžiokai, labu vieros pasimetę, mokėjo svetimas tautas kropti ir vilioti S.Dauk. Pats gi žmonių labas, jų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • labas — 2 lãbas interj. NdŽ, DŽ fam. sveikinimasis, linkėjimas: Įėjęs nors labas pasakyk Pn. Alio… O – labutis! Jūsų įmonei jau 5 metai? T.Tilv. ◊ neĩ lãbas, neĩ ãčiū sakoma nerodant dėkingumo, nekreipiant dėmesio, būnant abejingam: Jis verčiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • labas — lãbas2 jst. Lãbas, kai̇̃p laikai̇̃si? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Labas — Sp Lãbas Ap Лaб/Lab L u. Serbijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Labas Hotel — (Vlásti,Греция) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: Vlasti, Vlásti, 50009, Греция …   Каталог отелей

  • Lábas-Ház Apartmanok 1 — (Сарвар,Венгрия) Категория отеля: Адрес: 9600 Сарвар, Markusovszky u. 2., Ве …   Каталог отелей

  • Lábas-Ház Apartmanok 2 — (Сарвар,Венгрия) Категория отеля: Адрес: 9600 Сарвар, Dózsa György út 17., В …   Каталог отелей

  • labas rytas — lãbas rýtas jst. Lãbas rỹtas, kolègos! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • labas vakaras — lãbas vãkaras jst. Lãbas vãkaras, kaimýne! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Labas — nf grosse pierre plate Hautes Pyrénées. Syn.: lacarra …   Glossaire des noms topographiques en France

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”